EduvierFlevodrome

EU Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds

 


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | DISCLAIMER
Deskundigheid en organisatie

Deskundigheid
Flevodrome heeft de papieren, de deskundigheid en het engagement dat nodig is om onze missie voor en met de jongeren die bij ons komen te realiseren. Van locatieleiders en werkmeesters tot orthopedagoog en ondersteunende staf, hecht ons personeel er zeer aan een team te vormen dat zich kenmerkt door professionaliteit, efficiency en een hoge mate van commitment aan de missie en de jongeren. Dankzij de aanwezigheid van orthopedagogische expertise is Flevodrome in staat binnenshuis psychodiagnostisch onderzoek af te nemen. Hierdoor kunnen wij borg staan voor een deskundige en stevig onderbouwde aanpak en begeleiding.
      'Flevodrome kenmerkt zich door professionaliteit, efficiency en een
hoge mate van commitment aan de missie en de jongeren die bij ons binnenkomen.'
     
 Succesformule Visie, doelgroep & doel    Methodiek & trajecten