EduvierFlevodrome

EU Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds

 


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | DISCLAIMER
Methodiek en trajecten

Methodiek
De kracht van Flevodrome is dat wij jongeren helpen hun keuzevrijheid te ontdekken en coachen om positief en toekomstgericht te denken en te kiezen. Ze leren bij Flevodrome hun eigen voornemens waarmaken. Daarvoor is het essentieel dat een jongere inzicht krijgt in zijn eigen gedrag en de effecten daarvan op zijn omgeving. Dat gebeurt bij ons op ontspannen wijze en in de context van het dagelijks leer/werkprogramma.

De competenties die een deelnemer verwerft, zowel vaktechnisch als gedragsmatig, zijn concreet en benoembaar. Onze methodiek is gebaseerd op de leer van de ‘Transactionele Analyse', een communicatie- en persoonlijkheidsontwikkelingstheorie die de gronden van bepaald gedrag verduidelijkt en groei mogelijk maakt.

Trajecten
Elke jongere die zich bij Flevodrome aanmeldt volgt een uniek traject bestaande uit deze onderdelen:

  • Intake en start
  • Fase 1: observatie en kennismaking (tot rust komen)
  • Fase 2: training en verantwoordelijkheid krijgen (op gang komen)
  • Fase 3: uitstroom en verantwoordelijkheid nemen (koers zetten)
  • Nazorg (i.s.m. zijn eigen netwerk van ouders, begeleiders, hulpverleners).

 

  Succesformule   Visie, doelgroep & doel   Deskundigheid & organisatie