EduvierFlevodrome

EU Dit project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds

 


HOME   | LINKS | DOWNLOADS | DISCLAIMER
Visie, doelgroep en doel

Visie
Onze visie is dat elke jongere potentieel heeft om een passende opleiding te volgen en een goede baan te krijgen en dat hij/zij erkenning en begeleiding verdient bij het ontdekken van dat potentieel. Flevodrome wil de laagst liggende onderwijs- en hulpverleningsvoorziening zijn voor onze doelgroep in de regio Flevoland.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit jongeren van 16 tot en met 27 jaar, die veelal vanwege psychische, sociale, emotionele en/of gedragsproblemen geen opleiding (kunnen) volgen of werk (kunnen) krijgen. Kinderen jonger dan 16 kunnen soms bij ons terecht, op voordracht van de aanmelder en met toestemming van de leerplichtambtenaar.

Doel
Flevodrome biedt jongeren intensieve individuele ondersteuning. We willen de autonomie van de jongeren vergroten - en daarmee hun succeskansen bij vervolgopleidingen of in het arbeidsproces. Ons programma bestaat uit leren door werken, waar nodig ondersteund met specifieke testen of (gedrags)trainingen. We willen de jongeren door gedragsverandering, leren en werken wezenlijke stappen helpen maken in het verstevigen van drie fundamenten:
  • Beroepshouding
  • Vakmanschap
  • Persoonlijke toekomstvisie
   

 

'Wat deze jongeren nodig hebben is een plek
waar zij,
vaak voor het eerst, successen kunnen boeken'

 

 

     
  Succesformule   Methodieken & trajecten   Deskundigheid & organisatie